Cartea de Onoare a Prietenilor Sănătății

Cartea de Onoare a Prietenilor Sănătății este alcătuită pe baza celor mai semnificative contribuții la creșterea calității vieții profesionale a lucrătorilor din sănătate. Îi considerăm prietenii Sănătății deoarece, acordând atenție profesioniștilor din sănătate, odată cu creșterea calității vieții profesionale a acestora, au determinat creșterea calității serviciilor medicale. Principalul criteriu de selecție este bazat pe capacitatea de a recunoaște existența uneia sau alteia dintre problemele sesizate, disponibilitatea de a o rezolva, dublată de un nivel al reușitei.

Această secțiune este destinată persoanelor care au contribuit în mod semnificativ la unele dintre reușitele importante ale Federației „Solidaritatea Sanitară” din România. Pentru a nu genera confuzii, precizăm că nu este vorba despre oameni care au ajutat FSSR, ci despre persoane care s-au dovedit parteneri corecți de dialog social, înțelegând argumentele pe care noi le-am prezentat pentru adoptarea diferitelor măsuri. În toate cazurile este vorba despre ore întregi de negocieri, în care fiecare parte a argumentat interesul social pe care-l reprezenta.

Absența din Cartea de Onoare a unor persoane care au deținut funcții decizionale este la fel de grăitoare cu prezența, doar că în sens invers.

Mărturiile noastre au în vedere buna cunoaștere a domeniului și a competenței dovedită de diferiții reprezentanți ai instituțiilor în cadrul dialogului social. În mod evident, nu putem avea pretenția de-a evalua toate competențele tuturor celor care au reprezentat diferitele instituții cu impact asupra lucrătorilor din sănătate. În egală măsură însă, putem evalua atât disponibilitatea la dialog social, cât și modalitatea în care deciziile luate în urma dialogului social (sau în absența acestuia) au afectat profesioniștii din sănătate.

Din cauza multiplelor discuții privind funcționarea și impactul lor, am exclus din reperele esențiale acțiunile ce au vizat construcția diferitelor organisme profesionale ori modificările survenite în funcționarea acestora.

Cartea de Onoare a prietenilor Sănătății nu este influențată de opțiuni sau preferințe politice. Criteriile de selecție nu includ apartenența politică, concentrându-se pe reușitele pe care fiecare dintre personalitățile amintite le-a avut.

În unele dintre cazuri, descrierile furnizate de către Federația „Solidaritatea Sanitară” din România sunt în mod vizibil diferite de ceea ce a reținut opinia publică despre situațiile prezentate. Deoarece avem acces atât la aspectele oficiale, cât și la o bună parte din abordările informale (în multe situații la baza rezolvării unor probleme au stat nenumărate ore de discuții informale purtate între reprezentanții FSSR și cei ai instituțiilor), suntem în măsură să scoatem la lumină contribuții până acum mai puțin știute.

Noi nu instituim o ierarhie valorică (deși prezentările pot sugera câteva diferențe), lăsând organizarea din perspectiva importanței contribuțiilor în seama profesioniștilor din sănătate. Deși absența sau prea timida prezență sugerează ceva despre rezultatele activității, nu am dorit să ne transformăm în judecători, indicând persoane situate de partea greșită a istoriei sistemului sanitar.

Principalul merit al persoanelor selectate este acela de a fi înțeles rolul pe care dialogul social îl are în cadrul democrației participative, de a fi asumat dialogul social și democrația participativă drept valori fundamentale și de a fi acționat în conformitate cu cerințele lor. În discuție nu sunt oamenii care au satisfăcut o serie de revendicări sindicale, ci oamenii care au avut un minim respect pentru dialogul social, acordând atenție unor așteptări legitime, negociind și argumentând, căutând soluții sau analizând soluțiile propuse și încercând să rezolve problemele prin identificarea acordului optim între interesul social general și cel de grup.

C. Personalitățile care au ajutat Sănătatea

Mihai Tudose

Mihai Tudose

Prim-ministru în perioada 29 iunie 2017 - 16 ianuarie 2018.

C. Personalitățile care au ajutat Sănătatea
Este premierul cu care Federația „Solidaritatea Sanitară” a desfășurat cel mai mare număr de negocieri pentru corectarea legii salarizării. S-a remarcat prin capacitatea de implicare, dorința de înțelegere a problemei și capacitatea de muncă. Deși efectele aplicării legii salarizării au demonstrat ulterior că a ratat înțelegerea câtorva dintre probleme, explicate în mod clar de către reprezentanții FSSR, poate fi reținută contribuția pe care domnul Mihai Tudose, în calitate de premier, a avut-o la creșterea calității vieț
mai mult...
Viorica Vasilica Dăncilă

Viorica Vasilica Dăncilă

Prim-ministru în perioada 29 ianuarie 2018 - 4 noiembrie 2019.

C. Personalitățile care au ajutat Sănătatea
A fost premierul în timpul căruia Federația „Solidaritatea Sanitară” a avut negocierea cu cea mai mare durată cu Guvernul: cca. 12 ore. Deși nu a participat personal la întreaga desfășurare a negocierilor, datorită Acordului semnat și actului normativ care i-a transpus prevederile (OUG nr. 41/2018), doamna Viorica Vasilica Dăncilă poate fi menționată în rândul prietenilor Sănătății. Înțelegerea efectelor OUG nr. 41/2018 asupra unor întregii categorii de lucrători din Sănătate, oferă un motiv suficient pentru această calit
mai mult...
Victor Ponta

Victor Ponta

Prim-ministru în perioada 7 mai 2012 - 26 februarie 2014, 5 martie 2014 - 22 iunie 2015, 9 iulie 2015 - 29 iulie 2015 și în perioada 10 august 2015 - 5 noiembrie 2015.

C. Personalitățile care au ajutat Sănătatea
Are meritul de a fi acordat creșterea salariilor cu 25%, din 2015. Chiar dacă a făcut acest lucru sub presiunea protestelor on-line, poate fi reținută dorința de rezolvare a problemei salarizării și rezultatele acesteia. Evenimentele ulterioare au arătat că aceasta a constituit punctul de pornire al reașezării salarizării.
mai mult...
Ludovic Orban

Ludovic Orban

Prim-ministru în perioada 4 noiembrie 2019 - 14 martie 2020.

C. Personalitățile care au ajutat Sănătatea
Este premierul care a dovedit în timpul negocierilor cea mai rapidă capacitate de înțelegere a problemelor specifice. Domnul Ludovic Orban este premierul care a decis acordarea „sporului de pandemie”, generând astfel un imbold adițional profesioniștilor din sănătate aflați în plin val pandemic. Chiar dacă a făcut acest lucru după un șir de proteste în stradă desfășurate de către Federația „Solidaritatea Sanitară” (și chiar dacă poate fi reținut faptul că întârziase deja onorarea unei promisiuni pe care o făcuse în va
mai mult...