Cartea de Onoare a Prietenilor Sănătății

Cartea de Onoare a Prietenilor Sănătății este alcătuită pe baza celor mai semnificative contribuții la creșterea calității vieții profesionale a lucrătorilor din sănătate. Îi considerăm prietenii Sănătății deoarece, acordând atenție profesioniștilor din sănătate, odată cu creșterea calității vieții profesionale a acestora, au determinat creșterea calității serviciilor medicale. Principalul criteriu de selecție este bazat pe capacitatea de a recunoaște existența uneia sau alteia dintre problemele sesizate, disponibilitatea de a o rezolva, dublată de un nivel al reușitei.

Această secțiune este destinată persoanelor care au contribuit în mod semnificativ la unele dintre reușitele importante ale Federației „Solidaritatea Sanitară” din România. Pentru a nu genera confuzii, precizăm că nu este vorba despre oameni care au ajutat FSSR, ci despre persoane care s-au dovedit parteneri corecți de dialog social, înțelegând argumentele pe care noi le-am prezentat pentru adoptarea diferitelor măsuri. În toate cazurile este vorba despre ore întregi de negocieri, în care fiecare parte a argumentat interesul social pe care-l reprezenta.

Absența din Cartea de Onoare a unor persoane care au deținut funcții decizionale este la fel de grăitoare cu prezența, doar că în sens invers.

Mărturiile noastre au în vedere buna cunoaștere a domeniului și a competenței dovedită de diferiții reprezentanți ai instituțiilor în cadrul dialogului social. În mod evident, nu putem avea pretenția de-a evalua toate competențele tuturor celor care au reprezentat diferitele instituții cu impact asupra lucrătorilor din sănătate. În egală măsură însă, putem evalua atât disponibilitatea la dialog social, cât și modalitatea în care deciziile luate în urma dialogului social (sau în absența acestuia) au afectat profesioniștii din sănătate.

Din cauza multiplelor discuții privind funcționarea și impactul lor, am exclus din reperele esențiale acțiunile ce au vizat construcția diferitelor organisme profesionale ori modificările survenite în funcționarea acestora.

Cartea de Onoare a prietenilor Sănătății nu este influențată de opțiuni sau preferințe politice. Criteriile de selecție nu includ apartenența politică, concentrându-se pe reușitele pe care fiecare dintre personalitățile amintite le-a avut.

În unele dintre cazuri, descrierile furnizate de către Federația „Solidaritatea Sanitară” din România sunt în mod vizibil diferite de ceea ce a reținut opinia publică despre situațiile prezentate. Deoarece avem acces atât la aspectele oficiale, cât și la o bună parte din abordările informale (în multe situații la baza rezolvării unor probleme au stat nenumărate ore de discuții informale purtate între reprezentanții FSSR și cei ai instituțiilor), suntem în măsură să scoatem la lumină contribuții până acum mai puțin știute.

Noi nu instituim o ierarhie valorică (deși prezentările pot sugera câteva diferențe), lăsând organizarea din perspectiva importanței contribuțiilor în seama profesioniștilor din sănătate. Deși absența sau prea timida prezență sugerează ceva despre rezultatele activității, nu am dorit să ne transformăm în judecători, indicând persoane situate de partea greșită a istoriei sistemului sanitar.

Principalul merit al persoanelor selectate este acela de a fi înțeles rolul pe care dialogul social îl are în cadrul democrației participative, de a fi asumat dialogul social și democrația participativă drept valori fundamentale și de a fi acționat în conformitate cu cerințele lor. În discuție nu sunt oamenii care au satisfăcut o serie de revendicări sindicale, ci oamenii care au avut un minim respect pentru dialogul social, acordând atenție unor așteptări legitime, negociind și argumentând, căutând soluții sau analizând soluțiile propuse și încercând să rezolve problemele prin identificarea acordului optim între interesul social general și cel de grup.

A. Personalitățile care au avut cea mai mare contribuție

Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila

Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila

Ministru al Sănătății începând cu 25 noiembrie 2021.

În perioada de mandat de până acum, domnul prof. univ. dr. Alexandru Rafila s-a remarcat prin curajul de-a aborda și susține public câteva dintre temele fierbinți ale sistemului sanitar, propuse de către FSSR și predecesorilor domniei sale. Este vorba de echivalarea competențelor asistentelor medicale și de formarea și recunoașterea personalului nemedical/TESA ca personal specific sectorului sanitar. Chiar dacă rezolvarea acestor teme se află deocamdată în fază de proiect, asumarea susținerii publice constituie un indiciu relevant pent
mai mult...
Sorina Pintea

Sorina Pintea

Ministru al Sănătății în perioada 29 ianuarie 2018 - 04 noiembrie 2019.

A avut un mandat scurt, dar cu foarte multe realizări din perspectiva actelor privitoare la reglementarea relațiilor de muncă din sănătate și a drepturilor salariaților. A fost o perioadă tulbure, marcată de nemulțumiri și proteste spontane ale lucrătorilor din sănătate. Relația FSSR cu Ministerul Sănătății în mandatul doamnei Sorina Pintea nu a fost lipsită de momente tensionate, proteste și negocieri deosebit de dure, determinate de apărarea punctelor de vedere ale instituției și politicilor oficiale. Cu toate acestea, din pers
mai mult...
Lia Olguța Vasilescu

Lia Olguța Vasilescu

Ministru al Muncii și Justiției Sociale în perioada 4 ianuarie 2017 - 20 noiembrie 2018.

Doamna Lia Olguța Vasilescu a fost un ministru cu care Federația „Solidaritatea Sanitară” s-a aflat pe poziții de ostilitate reciprocă în cea mai mare parte a perioadei, acestea incluzând dese acuzații publice de ambele părți. Dialogul social pe care l-am avut cu domnia sa nu poate fi considerat nici el unul ideal, în acea perioadă noi având motive reale de supărare. Însă, prin comparație cu mulți alți miniștri ai Muncii, doamna Lia Olguța Vasilescu a dat dovadă de deschidere, capacitatea de dialog și, în bună măsură, înț
mai mult...
Dragoș Pâslaru

Dragoș Pâslaru

Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în perioada 18 aprilie 2016 - 4 ianuarie 2017.

Domnului Dragoș Pâslaru îi pot fi recunoscute două contribuții esențiale la creșterea calității vieții profesionale a lucrătorilor din sănătate, ele calificându-l drept prieten al Sănătății: Eliminarea unor inechități salariale, introdusă prin Ordonanța de Urgență nr. 20/2016 (care a conținut și unele creșteri salariale). În cadrul numeroaselor întâlniri care s-au desfășurat pe tema elaborării acestui act normativ, domnul Dragoș Pâslaru s-a remarcat ca unul dintre puținii miniștri care sunt sensibili la prezentarea ș
mai mult...

B. Personalitățile cu contribuții semnificative

Vlad Voiculescu

Vlad Voiculescu

Ministru al Sănătății în perioada 20 mai 2016 - 4 ianuarie 2017 și în perioada 23 decembrie 2020 - 14 aprilie 2021.

Contribuția care-l situează pe domnul Vlad Voiculescu în rândul prietenilor Sănătății o constituie participarea la reglementarea adecvată a gărzilor medicilor, din primul mandat pe care l-a avut în calitate de ministru al Sănătății. Debutul mandatului nu a fost caracterizat de respectarea regulilor dialogului social (deschiderea dialogului domniei sale cu reprezentanții FSSR a fost determinată de protestele medicilor din perioada iulie-august 2016 pe care noi le-am inițiat și coordonat). Însă, mandatul a fost marcat de negocierile de
mai mult...
Dr. Raed Arafat

Dr. Raed Arafat

Secretar de Stat, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență – MAI.

Relațiile au fost caracterizate de o serie de dezacorduri, tendința de militarizare a sistemului de urgență fiind în dezacord cu cadrul legal de desfășurare a activității. Din zona conflictelor se remarcă în special problema dublei subordonări disciplinare a salariaților din UPU, o „inovație” ce depășește cadrul specific legislației muncii. Trebuie însă să-i reținem desele intervenții în sprijinul corectei reglementări a activității lucrătorilor din sănătate în perioadele de instabilitate. Dezbaterile din această perio
mai mult...
Dr. Nelu Tătaru

Dr. Nelu Tătaru

Ministrul Sănătății în perioada 26 martie 2020 - 23 decembrie 2020.

Domnul dr. Nelu Tătaru se califică pentru calitatea de prieten al Sănătății prin sprijinul acordat Federației „Solidaritatea Sanitară” pentru introducerea sporului de pandemie pentru profesioniștii care-și desfășurau activitatea cu pacienți COVID-19. Deși ne-ar fi bucurat o clarificare mai rapidă a situației (cum ar fi tranșarea încă din prima lună de pandemie a problemei „recunoașterii epidemiei prin ordin al Ministrului Sănătății”), îi reținem contribuția la rezolvarea acestei probleme, sporul de pandemie constituind
mai mult...
Conf. Univ. Dr. Diana Loreta Păun

Conf. Univ. Dr. Diana Loreta Păun

Consilier de stat în perioada 01 iunie 2015 - 22 decembrie 2019. Consilier Prezidențial - Departamentul Sănătate Publică, în perioada 23 decembrie 2019 - prezent.

Chiar dacă nu putem indica o contribuție directă decisivă, din partea doamnei Conf. Univ. Dr. Diana Loreta Păun, la rezolvarea uneia sau alteia dintre problemele cu care s-au confruntat profesioniștii din sănătate, putem reține în schimb seria de intervenții pe care domnia sa le-a făcut în acest sens, la solicitarea Federației „Solidaritatea Sanitară”.
mai mult...
Eugen Nicolaescu

Eugen Nicolaescu

Ministrul Sănătății în perioada 22 august 2005 - 22 decembrie 2008 și în perioada 21 decembrie 2012 - 26 februarie 2014.

Din primul mandat, la partea de merite, poate fi reținută elaborarea unei noi legi a sănătății. Chiar dacă ea nu a satisfăcut o serie de așteptări și a avut unele lacune și inadecvări (dovadă fiind numărul mare de modificări pe care le-a suferit), ea a reprezentat un pas semnificativ în reașezarea sistemului sanitar. Al doilea mandat a fost caracterizat de foarte multe negocieri pe tema finanțării sistemului public de sănătate, care nu s-au finalizat însă cu rezultate semnificative pentru lucrătorii din sănătate. Putem totuși
mai mult...
Prof. Univ. Dr. Florian Dorel Bodog

Prof. Univ. Dr. Florian Dorel Bodog

Ministru al Sănătății în perioada 4 ianuarie 2017- 29 ianuarie 2018.

Este ministrul în mandatul căruia a fost elaborată legea salarizării. Deși nu s-a implicat în mod direct în elaborarea acesteia și în corectarea unora dintre erori (așa cum s-a întâmplat în cazul altor miniștri), a manifestat bunăvoință, orientând funcționarii participanți la negocieri din partea Ministerului Sănătății înspre rezolvarea problemelor. Acest tip de sprijin a fost vizibil în cazul legii salarizării, negocierilor privind modificarea legii salarizării și elaborării primului draft al noului Regulament de sporuri.
mai mult...
Marius-Constantin Budăi

Marius-Constantin Budăi

Ministru al Muncii în perioada 20 noiembrie 2018 - 4 noiembrie 2019 și în perioada 26 noiembrie 2021 - prezent.

Din contribuțiile domnului Marius-Constantin Budăi la creșterea calității vieții profesionale a lucrătorilor din sănătate reținem în primul rând implicarea, în calitate de ministru al Muncii, în rezolvarea problemei zilelor de concediu de odihnă suplimentare ale lucrătorilor din sănătate, negociate în cadrul contractului colectiv de muncă la nivel de sector. În contextul extrem de tensionat al negocierilor pe această temă cu Ministerul Sănătății și al refuzului sistematic (ce dura de cca. doi ani) din partea echipei de negocie
mai mult...
Nicolae Bănicioiu

Nicolae Bănicioiu

Ministrul Sănătății în perioada 5 martie 2014 - 17 noiembrie 2015.

În timpul mandatului său,  profesioniștii din sănătate au beneficiat de o creștere a salariilor cu 25%, acest procent de majorare aplicându-se inclusiv sporurilor (prin modificările aduse de OUG nr. 35/2015). Fiind parte a echipei guvernamentale, condusă de primul-ministru Victor Ponta, cu care FSSR a negociat la acel moment nivelul creșterilor salariale, dl. ministru Nicolae Bănicioiu intră în categoria decidenților care au participat la ridicarea nivelului calității vieții profesionale.
mai mult...
Prof. Univ. Dr. Patriciu Andrei Achimaș-Cadariu

Prof. Univ. Dr. Patriciu Andrei Achimaș-Cadariu

Ministrul Sănătății în perioada 17 noiembrie 2015 - 9 mai 2016.

Principalul merit al domnului dr. Achimaș-Cadariu este acela că, în calitate de ministru al Sănătății, a avut curiozitatea să înțeleagă una dintre propunerile Federației „Solidaritatea Sanitară”, respectiv reglementarea gărzilor ca timp de lucru, și să-și asume eforturile pentru implementarea ei. Deși mandatul foarte scurt nu i-a permis să atingă, împreună cu FSSR, acest obiectiv, faptul că a susținut această propunere în fața Ministerului Muncii ne-a ajutat în mod semnificativ la introducerea primului text de reglementare
mai mult...

C. Personalitățile care au ajutat Sănătatea

Mihai Tudose

Mihai Tudose

Prim-ministru în perioada 29 iunie 2017 - 16 ianuarie 2018.

Este premierul cu care Federația „Solidaritatea Sanitară” a desfășurat cel mai mare număr de negocieri pentru corectarea legii salarizării. S-a remarcat prin capacitatea de implicare, dorința de înțelegere a problemei și capacitatea de muncă. Deși efectele aplicării legii salarizării au demonstrat ulterior că a ratat înțelegerea câtorva dintre probleme, explicate în mod clar de către reprezentanții FSSR, poate fi reținută contribuția pe care domnul Mihai Tudose, în calitate de premier, a avut-o la creșterea calității vieț
mai mult...
Viorica Vasilica Dăncilă

Viorica Vasilica Dăncilă

Prim-ministru în perioada 29 ianuarie 2018 - 4 noiembrie 2019.

A fost premierul în timpul căruia Federația „Solidaritatea Sanitară” a avut negocierea cu cea mai mare durată cu Guvernul: cca. 12 ore. Deși nu a participat personal la întreaga desfășurare a negocierilor, datorită Acordului semnat și actului normativ care i-a transpus prevederile (OUG nr. 41/2018), doamna Viorica Vasilica Dăncilă poate fi menționată în rândul prietenilor Sănătății. Înțelegerea efectelor OUG nr. 41/2018 asupra unor întregii categorii de lucrători din Sănătate, oferă un motiv suficient pentru această calit
mai mult...
Victor Ponta

Victor Ponta

Prim-ministru în perioada 7 mai 2012 - 26 februarie 2014, 5 martie 2014 - 22 iunie 2015, 9 iulie 2015 - 29 iulie 2015 și în perioada 10 august 2015 - 5 noiembrie 2015.

Are meritul de a fi acordat creșterea salariilor cu 25%, din 2015. Chiar dacă a făcut acest lucru sub presiunea protestelor on-line, poate fi reținută dorința de rezolvare a problemei salarizării și rezultatele acesteia. Evenimentele ulterioare au arătat că aceasta a constituit punctul de pornire al reașezării salarizării.
mai mult...
Ludovic Orban

Ludovic Orban

Prim-ministru în perioada 4 noiembrie 2019 - 14 martie 2020.

Este premierul care a dovedit în timpul negocierilor cea mai rapidă capacitate de înțelegere a problemelor specifice. Domnul Ludovic Orban este premierul care a decis acordarea „sporului de pandemie”, generând astfel un imbold adițional profesioniștilor din sănătate aflați în plin val pandemic. Chiar dacă a făcut acest lucru după un șir de proteste în stradă desfășurate de către Federația „Solidaritatea Sanitară” (și chiar dacă poate fi reținut faptul că întârziase deja onorarea unei promisiuni pe care o făcuse în va
mai mult...

D. Personalitățile cu contribuții implicite

Dr. Cristian-Vasile Grasu

Dr. Cristian-Vasile Grasu

Secretar de stat în Ministerul Sănătății în perioada 27 ianuarie 2017 - 07 noiembrie 2019

În procesul de negociere a contractului colectiv de muncă sectorial, aflat în vigoare, chiar dacă a fost prezent la un număr limitat de ședințe de negociere, având calitatea de înlocuitor al titularului comisiei de negociere a ministerului, dl. dr. Cristian-Vasile Grasu a dat dovadă de înțelegere a esenței dialogului social în materia negocierilor colective. O parte dintre clauzele actualului contract colectiv sectorial, ce reprezintă premise ale creșterii calității vieții profesionale a salariaților, reprezintă rezultatul asumării
mai mult...
Dr. Nicolae Dragoș Garofil

Dr. Nicolae Dragoș Garofil

Secretar de stat în Ministerul Sănătății în perioada 26 martie 2020 - 05 ianuarie 2021.

Deținând funcția de secretar de stat cu atribuții în relația cu sindicatele, dl. Nicolae Dragoș Garofil a avut o participare ce merită apreciată în procesul de negociere și de obținere a „sporului de pandemie”. Totodată, prezența domniei sale în cadrul diferitelor negocieri ce s-au desfășurat pe teme importante ce privesc salariații, a constituit un plus pentru interesele noastre (cu titlu de exemplu, dezbaterea pe care FSSR a purtat-o cu dna Ministru a Muncii, Violeta Alexandru, pe tema stagiului de cotizare aferent CIM-urilor supl
mai mult...
Francisk Iulian Chiriac

Francisk Iulian Chiriac

Secretar de stat în Ministerul Sănătății în perioada 13 martie 2013 - 29 iunie 2016.

După anul 2011, odată cu modificările aduse de noua lege a dialogului social nr. 62/2011, posibilitatea de negociere a contractelor colective de muncă sectoriale s-a redus dramatic. Dovada o reprezintă numărul de contracte colective sectoriale, la nivelul tuturor sectoarelor, încheiate din anul 2011 până în prezent: mai puțin de 15 în decurs de 11 ani. În acest context, pentru negocierile purtate în anul 2013 și diligența de care a dat dovadă pentru încheierea contractului colectiv de muncă la nivel sectorial, dl. Secretar de Stat Fran
mai mult...
Ervin Zoltan Szekely

Ervin Zoltan Szekely

Secretar de stat în Ministerul Sănătății în perioada 27 ianuarie 2005 - 07 ianuarie 2009.

Este secretarul de stat cu care reprezentații Federației „Solidaritatea Sanitară” au negociat și ulterior semnat două contacte colective de muncă:  Contractul  colectiv de muncă la nivel de ramura sanitara pe perioada 2005-2007 și Contractul colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară pe perioada 2008-2010. În condițiile în care negocierile de atunci aveau un grad ridicat de dificultate, deoarece participau în calitate de parte patronală, alături de Ministerul Sănătății, organizații ca Uniunea Generală a Industriaș
mai mult...

E. Personalitățile care au sprijinit punctual Sănătatea

Doina Elena Federovici

Doina Elena Federovici

Senator în legislatura 2012-2016 și în legislatura 2016-2020.

Aflându-se printre inițiatorii proiectului de lege ce avea ulterior să devină legea ce modifica prevederile art. 174 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, dna. Senator Doina Elena Federovici își regăsește locul între Prietenii Sănătății, prin abnegația cu care a susținut cauza asistentelor medicale. Campania declanșată exclusiv de către Federația „Solidaritatea Sanitară” din România pe tema echivalării studiilor asistentelor medicale, a vizat abrogarea prevederii legale ce interzicea dreptul transferului studiilo
mai mult...
Dr. Ion Luchian

Dr. Ion Luchian

Deputat în legislatura 2000-2004, Senator în legislatura 2012-2016.

De asemenea, inițiator al proiectului de modificare a Legii educației naționale nr. 1/2011, dl. Senator Ion Luchian a fost un susținător al intereselor legitime ale asistentelor medicale cu școală postliceală, în privința dreptului acestora de a le fi recunoscut dreptul la echivalare și completare a studiilor în vederea licențierii. În calitatea sa de președinte al Comisiei pentru sănătate publică din Senat, a oferit reprezentanților „Solidaritatea Sanitară” posibilitatea de a susține cauza asistentelor medicale în cadrul ședin
mai mult...
Prof. Univ. Dr. Ecaterina Andronescu

Prof. Univ. Dr. Ecaterina Andronescu

Deputat în legislaturile: 1996-2000; 2000-2004; 2004-2008, Senator în legislaturile: 2008-2012; 2012-2016; 2016-2020

Aportul d-nei Ecaterina Andronescu la modificarea legii educației naționale, respectiv la abrogarea interdicției echivalării studiilor asistentelor medicale cu școală postliceală, a fost unul determinant. Implicarea în momentele hotărâtoare, anterioare votului final din Parlament, pentru soarta acestei modificări legislative reprezintă un motiv temeinic pentru ca doamna Ecaterina Andronescu să se regăsească între Prietenii Sănătății.
mai mult...
Conf. Univ. Dr. Corneliu Florin Buicu

Conf. Univ. Dr. Corneliu Florin Buicu

Deputat în legislaturile 2012-2016; 2016-2020; 2020-prezent

Din calitatea de președinte al Comisiei pentru sănătate și familie a Camerei Deputaților, domnul dr. Corneliu Florin Buicu este un susținător și inițiator, în același timp, al mai multor proiecte de acte normative ce au condus la creșterea veniturilor salariaților din sectorul public de sănătate. Este, totodată, inițiatorul legii care a abrogat art. 3 alin. (1) din HG nr. 250/1992. Acest articol interzicea dreptul salariaților cu cumul de funcții la concediu de odihnă plătit pentru cea de-a doua funcție deținută, situație în car
mai mult...

F. Redarea obiectivă a realităților cu care se confruntă profesioniștii din sănătate

Cu o experiență jurnalistică semnificativă în domeniul Sănătății, în ceea ce privește expunerea obiectivă a disfuncționalităților sistemului de sănătate, a problemelor generate de sistem, deopotrivă pacienților și profesioniștilor din sănătate, dna. Carla Tănasie se înscrie în categoria Prietenilor Sănătății. O remarcă specială pentru activitatea jurnalistică a d-nei Carla Tănasie din perioada pandemiei Covid-19, perioadă la începutul căreia Federația „Solidaritatea Sanitară” din România a avut nevoie de spriji
mai mult...
Emanuela Schweninger

Emanuela Schweninger

Jurnalist (TVR Romania, ulterior jurnalist Antena 1), (la momentul actual Consilier personal - Cabinetul Ministrului Sănătății).

De-a lungul numeroaselor proteste „Solidaritatea Sanitară” ce vizau drepturile profesioniștilor din sănătate, ori a numeroaselor negocieri cu autoritățile publice centrale, dna. Emanuela Schweninger a fost unul dintre jurnaliștii care au prezentat în mod transparent și obiectiv doleanțele lucrătorilor din spitalele publice. Dna. Emanuela Schweninger intră, fără îndoială, în categoria Prietenilor Sănătății.
mai mult...
Una dintre jurnalistele cu cea mai mare vechime în domeniul știrilor din sănătate, dna. Diana Brâncuș intră în categoria Prietenilor Sănătății. Relatarea diferitelor evenimente FSSR, al căror scop strategic este de mai bine de 10 ani legat de conceptul „creșterea calității vieții profesionale conduce la creșterea calității serviciilor medicale”, a contribuit la conștientizarea opiniei publice în raport cu importanța sistemului public de sănătate.
mai mult...
Adriana Turea

Adriana Turea

Jurnalist Radio România Actualități

De mai bine de 15 ani în domeniul știrilor din sănătate, d-na Adriana Turea este o jurnalistă a cărei activitate îmbină profesionalismul tehnic cu empatia față de semeni, reportajele sale despre problemele pacienților și salariaților fiind elocvente. Acestea sunt motive suficiente pentru ca d-na Adriana Turea să fie parte din categoria Prietenilor Sănătății.
mai mult...

G. Funcționari cu activitate semnificativă

Doina Tănase

Doina Tănase

Director - Direcția Management și Structuri Unități Sanitare din Ministerul Sănătății în perioada 2014-2020, Șef serviciu - Serviciul Management și Structuri Sanitare în perioada iunie - noiembrie 2020.

Experiența d-nei director Doinița Tănase în materia resurselor umane din domeniul sanitar a constituit un factor determinant în rezolvarea, de-a lungul vremii, a numeroase probleme cu care lucrătorii din sănătate s-au confruntat. Un exemplu de notorietate îl reprezintă transferul muncii forțate a medicilor (obligativității gărzilor suplimentare) în forma legală solicitată de către FSSR, respectiv efectuarea gărzilor suplimentare în interiorul CIM-urilor cu timp parțial. Pentru suportul domniei sale în privința tuturor aspectelor ce
mai mult...

Info proiect

Cartea de Onoare a prietenilor Sănătății nu este influențată de opțiuni sau preferințe politice. Criteriile de selecție nu includ apartenența politică, concentrându-se pe reușitele pe care fiecare dintre personalitățile amintite le-a avut.

În unele dintre cazuri, descrierile furnizate de către Federația „Solidaritatea Sanitară” din România sunt în mod vizibil diferite de ceea ce a reținut opinia publică despre situațiile prezentate. Deoarece avem acces atât la aspectele oficiale, cât și la o bună parte din abordările informale (în multe situații la baza rezolvării unor probleme au stat nenumărate ore de discuții informale purtate între reprezentanții FSSR și cei ai instituțiilor), suntem în măsură să scoatem la lumină contribuții până acum mai puțin știute.

Mai multe informații despre acest proiect puteți găsi aici.

Proiect lansat cu ocazia Conferinței Aniversare: Federația „Solidaritatea Sanitară” din România: 20 de ani de inovare, acțiuni bazate pe dovezi și reușite sindicale.

Copyright © 2022 F.S.S.R Un proiect al Centrului de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” susținut de Federația „Solidaritatea Sanitară” din România