Cartea de Onoare a Prietenilor Sănătății

Cartea de Onoare a Prietenilor Sănătății este alcătuită pe baza celor mai semnificative contribuții la creșterea calității vieții profesionale a lucrătorilor din sănătate. Îi considerăm prietenii Sănătății deoarece, acordând atenție profesioniștilor din sănătate, odată cu creșterea calității vieții profesionale a acestora, au determinat creșterea calității serviciilor medicale. Principalul criteriu de selecție este bazat pe capacitatea de a recunoaște existența uneia sau alteia dintre problemele sesizate, disponibilitatea de a o rezolva, dublată de un nivel al reușitei.

Această secțiune este destinată persoanelor care au contribuit în mod semnificativ la unele dintre reușitele importante ale Federației „Solidaritatea Sanitară” din România. Pentru a nu genera confuzii, precizăm că nu este vorba despre oameni care au ajutat FSSR, ci despre persoane care s-au dovedit parteneri corecți de dialog social, înțelegând argumentele pe care noi le-am prezentat pentru adoptarea diferitelor măsuri. În toate cazurile este vorba despre ore întregi de negocieri, în care fiecare parte a argumentat interesul social pe care-l reprezenta.

Absența din Cartea de Onoare a unor persoane care au deținut funcții decizionale este la fel de grăitoare cu prezența, doar că în sens invers.

Mărturiile noastre au în vedere buna cunoaștere a domeniului și a competenței dovedită de diferiții reprezentanți ai instituțiilor în cadrul dialogului social. În mod evident, nu putem avea pretenția de-a evalua toate competențele tuturor celor care au reprezentat diferitele instituții cu impact asupra lucrătorilor din sănătate. În egală măsură însă, putem evalua atât disponibilitatea la dialog social, cât și modalitatea în care deciziile luate în urma dialogului social (sau în absența acestuia) au afectat profesioniștii din sănătate.

Din cauza multiplelor discuții privind funcționarea și impactul lor, am exclus din reperele esențiale acțiunile ce au vizat construcția diferitelor organisme profesionale ori modificările survenite în funcționarea acestora.

Cartea de Onoare a prietenilor Sănătății nu este influențată de opțiuni sau preferințe politice. Criteriile de selecție nu includ apartenența politică, concentrându-se pe reușitele pe care fiecare dintre personalitățile amintite le-a avut.

În unele dintre cazuri, descrierile furnizate de către Federația „Solidaritatea Sanitară” din România sunt în mod vizibil diferite de ceea ce a reținut opinia publică despre situațiile prezentate. Deoarece avem acces atât la aspectele oficiale, cât și la o bună parte din abordările informale (în multe situații la baza rezolvării unor probleme au stat nenumărate ore de discuții informale purtate între reprezentanții FSSR și cei ai instituțiilor), suntem în măsură să scoatem la lumină contribuții până acum mai puțin știute.

Noi nu instituim o ierarhie valorică (deși prezentările pot sugera câteva diferențe), lăsând organizarea din perspectiva importanței contribuțiilor în seama profesioniștilor din sănătate. Deși absența sau prea timida prezență sugerează ceva despre rezultatele activității, nu am dorit să ne transformăm în judecători, indicând persoane situate de partea greșită a istoriei sistemului sanitar.

Principalul merit al persoanelor selectate este acela de a fi înțeles rolul pe care dialogul social îl are în cadrul democrației participative, de a fi asumat dialogul social și democrația participativă drept valori fundamentale și de a fi acționat în conformitate cu cerințele lor. În discuție nu sunt oamenii care au satisfăcut o serie de revendicări sindicale, ci oamenii care au avut un minim respect pentru dialogul social, acordând atenție unor așteptări legitime, negociind și argumentând, căutând soluții sau analizând soluțiile propuse și încercând să rezolve problemele prin identificarea acordului optim între interesul social general și cel de grup.

D. Personalitățile cu contribuții implicite

Dr. Cristian-Vasile Grasu

Dr. Cristian-Vasile Grasu

Secretar de stat în Ministerul Sănătății în perioada 27 ianuarie 2017 - 07 noiembrie 2019

D. Personalitățile cu contribuții implicite
În procesul de negociere a contractului colectiv de muncă sectorial, aflat în vigoare, chiar dacă a fost prezent la un număr limitat de ședințe de negociere, având calitatea de înlocuitor al titularului comisiei de negociere a ministerului, dl. dr. Cristian-Vasile Grasu a dat dovadă de înțelegere a esenței dialogului social în materia negocierilor colective. O parte dintre clauzele actualului contract colectiv sectorial, ce reprezintă premise ale creșterii calității vieții profesionale a salariaților, reprezintă rezultatul asumării
mai mult...
Dr. Nicolae Dragoș Garofil

Dr. Nicolae Dragoș Garofil

Secretar de stat în Ministerul Sănătății în perioada 26 martie 2020 - 05 ianuarie 2021.

D. Personalitățile cu contribuții implicite
Deținând funcția de secretar de stat cu atribuții în relația cu sindicatele, dl. Nicolae Dragoș Garofil a avut o participare ce merită apreciată în procesul de negociere și de obținere a „sporului de pandemie”. Totodată, prezența domniei sale în cadrul diferitelor negocieri ce s-au desfășurat pe teme importante ce privesc salariații, a constituit un plus pentru interesele noastre (cu titlu de exemplu, dezbaterea pe care FSSR a purtat-o cu dna Ministru a Muncii, Violeta Alexandru, pe tema stagiului de cotizare aferent CIM-urilor supl
mai mult...
Francisk Iulian Chiriac

Francisk Iulian Chiriac

Secretar de stat în Ministerul Sănătății în perioada 13 martie 2013 - 29 iunie 2016.

D. Personalitățile cu contribuții implicite
După anul 2011, odată cu modificările aduse de noua lege a dialogului social nr. 62/2011, posibilitatea de negociere a contractelor colective de muncă sectoriale s-a redus dramatic. Dovada o reprezintă numărul de contracte colective sectoriale, la nivelul tuturor sectoarelor, încheiate din anul 2011 până în prezent: mai puțin de 15 în decurs de 11 ani. În acest context, pentru negocierile purtate în anul 2013 și diligența de care a dat dovadă pentru încheierea contractului colectiv de muncă la nivel sectorial, dl. Secretar de Stat Fran
mai mult...
Ervin Zoltan Szekely

Ervin Zoltan Szekely

Secretar de stat în Ministerul Sănătății în perioada 27 ianuarie 2005 - 07 ianuarie 2009.

D. Personalitățile cu contribuții implicite
Este secretarul de stat cu care reprezentații Federației „Solidaritatea Sanitară” au negociat și ulterior semnat două contacte colective de muncă:  Contractul  colectiv de muncă la nivel de ramura sanitara pe perioada 2005-2007 și Contractul colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară pe perioada 2008-2010. În condițiile în care negocierile de atunci aveau un grad ridicat de dificultate, deoarece participau în calitate de parte patronală, alături de Ministerul Sănătății, organizații ca Uniunea Generală a Industriaș
mai mult...