Cartea de Onoare a Prietenilor Sănătății

Cartea de Onoare a Prietenilor Sănătății este alcătuită pe baza celor mai semnificative contribuții la creșterea calității vieții profesionale a lucrătorilor din sănătate. Îi considerăm prietenii Sănătății deoarece, acordând atenție profesioniștilor din sănătate, odată cu creșterea calității vieții profesionale a acestora, au determinat creșterea calității serviciilor medicale. Principalul criteriu de selecție este bazat pe capacitatea de a recunoaște existența uneia sau alteia dintre problemele sesizate, disponibilitatea de a o rezolva, dublată de un nivel al reușitei.

Această secțiune este destinată persoanelor care au contribuit în mod semnificativ la unele dintre reușitele importante ale Federației „Solidaritatea Sanitară” din România. Pentru a nu genera confuzii, precizăm că nu este vorba despre oameni care au ajutat FSSR, ci despre persoane care s-au dovedit parteneri corecți de dialog social, înțelegând argumentele pe care noi le-am prezentat pentru adoptarea diferitelor măsuri. În toate cazurile este vorba despre ore întregi de negocieri, în care fiecare parte a argumentat interesul social pe care-l reprezenta.

Absența din Cartea de Onoare a unor persoane care au deținut funcții decizionale este la fel de grăitoare cu prezența, doar că în sens invers.

Mărturiile noastre au în vedere buna cunoaștere a domeniului și a competenței dovedită de diferiții reprezentanți ai instituțiilor în cadrul dialogului social. În mod evident, nu putem avea pretenția de-a evalua toate competențele tuturor celor care au reprezentat diferitele instituții cu impact asupra lucrătorilor din sănătate. În egală măsură însă, putem evalua atât disponibilitatea la dialog social, cât și modalitatea în care deciziile luate în urma dialogului social (sau în absența acestuia) au afectat profesioniștii din sănătate.

Din cauza multiplelor discuții privind funcționarea și impactul lor, am exclus din reperele esențiale acțiunile ce au vizat construcția diferitelor organisme profesionale ori modificările survenite în funcționarea acestora.

Cartea de Onoare a prietenilor Sănătății nu este influențată de opțiuni sau preferințe politice. Criteriile de selecție nu includ apartenența politică, concentrându-se pe reușitele pe care fiecare dintre personalitățile amintite le-a avut.

În unele dintre cazuri, descrierile furnizate de către Federația „Solidaritatea Sanitară” din România sunt în mod vizibil diferite de ceea ce a reținut opinia publică despre situațiile prezentate. Deoarece avem acces atât la aspectele oficiale, cât și la o bună parte din abordările informale (în multe situații la baza rezolvării unor probleme au stat nenumărate ore de discuții informale purtate între reprezentanții FSSR și cei ai instituțiilor), suntem în măsură să scoatem la lumină contribuții până acum mai puțin știute.

Noi nu instituim o ierarhie valorică (deși prezentările pot sugera câteva diferențe), lăsând organizarea din perspectiva importanței contribuțiilor în seama profesioniștilor din sănătate. Deși absența sau prea timida prezență sugerează ceva despre rezultatele activității, nu am dorit să ne transformăm în judecători, indicând persoane situate de partea greșită a istoriei sistemului sanitar.

Principalul merit al persoanelor selectate este acela de a fi înțeles rolul pe care dialogul social îl are în cadrul democrației participative, de a fi asumat dialogul social și democrația participativă drept valori fundamentale și de a fi acționat în conformitate cu cerințele lor. În discuție nu sunt oamenii care au satisfăcut o serie de revendicări sindicale, ci oamenii care au avut un minim respect pentru dialogul social, acordând atenție unor așteptări legitime, negociind și argumentând, căutând soluții sau analizând soluțiile propuse și încercând să rezolve problemele prin identificarea acordului optim între interesul social general și cel de grup.

A. Personalitățile care au avut cea mai mare contribuție

Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila

Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila

Ministru al Sănătății începând cu 25 noiembrie 2021.

A. Personalitățile care au avut cea mai mare contribuție
În perioada de mandat de până acum, domnul prof. univ. dr. Alexandru Rafila s-a remarcat prin curajul de-a aborda și susține public câteva dintre temele fierbinți ale sistemului sanitar, propuse de către FSSR și predecesorilor domniei sale. Este vorba de echivalarea competențelor asistentelor medicale și de formarea și recunoașterea personalului nemedical/TESA ca personal specific sectorului sanitar. Chiar dacă rezolvarea acestor teme se află deocamdată în fază de proiect, asumarea susținerii publice constituie un indiciu relevant pent
mai mult...
Sorina Pintea

Sorina Pintea

Ministru al Sănătății în perioada 29 ianuarie 2018 - 04 noiembrie 2019.

A. Personalitățile care au avut cea mai mare contribuție
A avut un mandat scurt, dar cu foarte multe realizări din perspectiva actelor privitoare la reglementarea relațiilor de muncă din sănătate și a drepturilor salariaților. A fost o perioadă tulbure, marcată de nemulțumiri și proteste spontane ale lucrătorilor din sănătate. Relația FSSR cu Ministerul Sănătății în mandatul doamnei Sorina Pintea nu a fost lipsită de momente tensionate, proteste și negocieri deosebit de dure, determinate de apărarea punctelor de vedere ale instituției și politicilor oficiale. Cu toate acestea, din pers
mai mult...
Lia Olguța Vasilescu

Lia Olguța Vasilescu

Ministru al Muncii și Justiției Sociale în perioada 4 ianuarie 2017 - 20 noiembrie 2018.

A. Personalitățile care au avut cea mai mare contribuție
Doamna Lia Olguța Vasilescu a fost un ministru cu care Federația „Solidaritatea Sanitară” s-a aflat pe poziții de ostilitate reciprocă în cea mai mare parte a perioadei, acestea incluzând dese acuzații publice de ambele părți. Dialogul social pe care l-am avut cu domnia sa nu poate fi considerat nici el unul ideal, în acea perioadă noi având motive reale de supărare. Însă, prin comparație cu mulți alți miniștri ai Muncii, doamna Lia Olguța Vasilescu a dat dovadă de deschidere, capacitatea de dialog și, în bună măsură, înț
mai mult...
Dragoș Pâslaru

Dragoș Pâslaru

Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în perioada 18 aprilie 2016 - 4 ianuarie 2017.

A. Personalitățile care au avut cea mai mare contribuție
Domnului Dragoș Pâslaru îi pot fi recunoscute două contribuții esențiale la creșterea calității vieții profesionale a lucrătorilor din sănătate, ele calificându-l drept prieten al Sănătății: Eliminarea unor inechități salariale, introdusă prin Ordonanța de Urgență nr. 20/2016 (care a conținut și unele creșteri salariale). În cadrul numeroaselor întâlniri care s-au desfășurat pe tema elaborării acestui act normativ, domnul Dragoș Pâslaru s-a remarcat ca unul dintre puținii miniștri care sunt sensibili la prezentarea ș
mai mult...